مشترک گرامی، با توجه به حذف قبوض کاغذی از آذر ماه سال جاری، ضمن تشکر از مشارکت شما در طرح جمع آوری شماره تلفن همراه، لطفاً اطلاعات زیر را به دقت وارد و ثبت نمایید.
مشترکین محترم; شماره اشتراک 12 رقمی میباشد . دقت بفرمایید باید به شماره اشتراکهای 10 رقمی که در ابتدای آنها ارقام 00 قرار ندارد در هنگام وارد کردن شماره اشتراک به ابتدای آن 00 را اضافه فرمایید.
شماره اشتراک: *
شماره تلفن همراه: *
راهنمای خدمات سامانه پیامکی 20001701
درج شماره كنتور:
Dشماره كنتور*شماره اشتراك
مثال:
D123456789012*56578
دريافت قبض:
Gشماره اشتراك
مثال:
G123456789012
عدم دريافت قبض پيامكي:
Fشماره اشتراك
مثال:
F123456789012
درخواست عدم دريافت قبض كاغذي:
Nشماره اشتراك
مثال:
N123456789012
ارسال انتقاد/پيشنهاد/شكايت:
Cمتن پيام
مثال:
Cمتن
درخواست فراموشي كد رهگيري درخواست ها:
Rلينك دريافت اپليكيشن اندرويد:
L
دريافت راهنما:
H